LOVPLIGTIG HELBREDSKONTROL VED NATTEARBEJDE

Lovpligtig Helbreds-

kontrol

Har du nat- og skifteholdsarbejdere?

Så skal dine ansatte tilbydes helbredskontrol, inden de påbegynder natarbejde og derefter regelmæssige tidsrum på mindre end 3 år. 

Ved nat- og skifeholdsarbejde er følgende helbredsproblemer hyppigt forekommende:

 • Psykiske problemer, eksempelvis stress, angst og nervøsitet

 • Psykiske reaktioner, eksempelvis irritabilitet, rastløshed og tristhed

 • Mave-tarmproblemer i form af appetitforstyrrelser, forstoppelse og løs mave

 • Forøget risiko for abort eller dødfødsel for gravide kvinder i fast natarbejde

 • Mindre risikoforøgelse for hjertekarsygdomme

 • Risiko for brystkræft for kvinder efter mange års regelmæssigt natarbejde

 • Eventuelt forværring af eksisterende sygdomme, eksempelvis sukkersyge

 • Nogle helbredsproblemer kan forværres ved arbejde i forceret tempo eller med et højt præcisionskrav.

Company Health tilbyder det lovpligte helbredskontrol som består af følgende:

Følgende indgår i lovpligt helbredskontrol

Digitalt spørgeskema

Vi udbyder et digitalt spørgeskema omhandlende medarbejderens sundhed, trivsel og velvære. Spørgeskemaet er superviseret og udviklet af Company Healths læge. Spørgeskemaet sendes ud via mail og hver ansat vil bruge i omegn af maksimalt 10 minutter på besvarelsen af denne.

Sundhedstjek

Alle nat- og skifteholdsarbejdere tilbydes sundhedstjek og kropsanalyse i form af følgende målinger: Blodsukker, blodtryk, total kolesterol og kropsanalyse foretaget på Tanita der er godkendt til forskning. 

 

Fuld rapport

Vi gør det nemt for dig at finde indsatsområderne og derved reducere helbredsrisici forbundet med nat- og skifteholdsarbejde. Vi generer en fuld rapport der giver et overbliksbillede over nat- og skifeholdsarbejderes sundhedstilstand. Vi fremlægger baseline resultat, præsenterer indsatsområder og viser indsatsområdernes effekt halvårligt. 

Livstilsvejledning

Resultater fra helbredskontrollen gennemgås med en af Company Healths sundhedskonsulenter og tilbyder herfra individuel livstilsvejledning, for at sikre og værne om den ansattes helbred fremadrettet.

Tegn et abonnement og slip for postyrret 

Du kan tegne et sundhedsabonnement på dine nat- og skifteholdsarbejdere. 

Et abonnement inkluderer følgende:

 • Fri online vjeledning v/ sundhedskonsulent

 • Fuld varetagelse af lovpligtig helbredskontrol hver 3. år

 • Halvårlige gennemgang af rapport og indsatsområder​

Kontakt os for at høre mere

Kollerødvej 19, 3450 Lillerød

CVR: 40389520

 • Sundhedsløsninger til virksomheder
 • Sundhedsløsninger til virksomheder

© 2020 by Company Health - Professionelle sundhedsløsninger. All rights reserved.