VI UDDANNER SUNDHEDSAMBASSADØRER

Vi uddanner 

sundheds-

ambassadører

i din virksomhed

KPI er et udbredt og anerkendt værktøj langt de fleste virksomheder bruger som målbar værdi, der beskriver hvor effektivt en virksomhed er til at indfri forretningskritiske målsætninger. Det er indiskutabelt, at der bruges en masse energi, ressourcer og tid på denne del af virksomheden, men hvorfor så ikke lade medarbejder sundhed være en del af KPI’erne i virksomheden, de fleste er trods alt enige om, at arbejdsstyrken er samfundets og virksomhedens væsentligste aktiv. 

 

De fleste af befinder os på vores arbejdsplads i en stor del af døgnet, heraf spiller arbejdspladsen en væsentlig rolle i, hvordan vi kan fremme sundheden.

 

En undersøgelse af sundhedsstyrelsen viser, at virksomhederne i høj grad føler et medansvar for de ansattes adfærd og vaner - men besidder ikke kompetencerne til, at vide, hvordan eller hvilke indsatser de skal kaste sig i krig med.

 

Vi uddanner sundhedsambasadører i Jeres virksomhed! 

Sundhedsambasadører spiller en signifikant rolle for sundhedsforebyggelse på arbejdspladsen. Vi klæder Jeres udvalgte team på, til at lave målbare analyser og identificere sundhedsrelaterede udfordringer på arbejdspladsen, udarbejde strategiplaner for sundhedsindsatser samt implementering af strategien og evaluere på indsatsområderne. 

Følgende indgår i kurset

5 kursus dage

1 års sparring

Kurset indeholder 5 kursusdage afholdt på virksomhedens adresse. 

Dag 1: Intro til APVsund og analyse af sundhedsmæssige virksomheds udfordringer
 

Dag 2: Intro til sundhedsstrategier på arbejdspladsen.
 

Dag3: Implementering af sucessfulde sundhedsstrategier på organisatorisk niveau.
 

Dag 4: Evaluering af sundhedsindsatser
 

Dag 5: Opsættelse af virksomhedens sundhedsmål. 

Kurset indeholder 1 års sparring med Company Healths sundhedskonsuenter hvor vi, kvartalsvis foretager vi medarbejdermålinger i form af APVsund og evaluerer på virksomhedens sundhedsmål i samarbejde med Jeres sundhedsambassadører. I et tæt samarbejde opsættes der nye sundhedsmål for virksomheden og udarbejdes nye indsatsområder der følger virksomhedens behov og ambassadørenes anvisninger.

1 års brug af APVsund

Vores APVsund tager udgangspunkt i 'U.S. preventive service task force', der bygger på en sundhedsstrategi der sigter mod at forebygge indtræden af kliniske risikofaktorer eller endda prækliniske ændringer samt at identificere eventuelle individer, der allerede har udviklet kliniske risiko faktorer eller prækliniske livstilssygdomme. 

 

Undersøgelsen er delt op i tre dele, hvor primær forebyggelse udgør den første del.

Primær forebyggelse vedrører målinger  og efterfølgende  identificering potentielle indsatsområder der, har til formål at reducere adfærd eller faktorer som udgør en risiko for livsstilssygdomme (eks. Indsatser mod rygning, og derved nedsat risiko for lungekræft og CHD).

 

Anden del omhandler sekundær forebyggelse, hvor undersøgelsen har til formål, at identificere individer der allerede har udviklet risikofaktorer eller prækliniske livsstilssygdomme, men ikke udviser alvorlige symptomer eller lider under tilstanden endnu. 

 

Tredje del omhandler tertiær forebyggelse og har til formål at identificere livstilssygdomme der kan være tilstede eller allerede er diagnosticerede. Identificeres individer på dette plan, tages en velovervejet sundhedsstrategi i brug, der har til formål at forebygge yderligere forværrelse af nuværende livsstilssygdom. Denne strategien skal udføres som en tværfaglig indsats af sundhedsautoriserede fagpersoner og supervision af læge.

 

Kollerødvej 19, 3450 Lillerød

CVR: 40389520

  • Sundhedsløsninger til virksomheder
  • Sundhedsløsninger til virksomheder

© 2020 by Company Health - Professionelle sundhedsløsninger. All rights reserved.