Privatlivspolitik

Privatlivspolitik


Hvem er vi?

Company Health ApS er ejet af Benjamin Brandt og Camilla Damm Frydenberg, der råder over companyhealth.dk og my.companyhealth.dk.


Kommentarer

Når brugere af my.companyhealth.dk efterlader en kommentar på siden, indsamler vi den data der er efterladt i kommentaren samt brugerens IP adresse og brug af browser for at for at identificere eventuelt spam.


Medier

Du skal være registreret bruger på my.companyhealth.dk, før du kan overfører billeder til siden. Hvis du overfører billeder på my.companyhealth.dk, bør du undgå at overfører billeder indeholdende data om indlejret placering (EXIF GPS), da andre brugere vil kunne downloade og uddrage en lokation ud fra dette.


Cookies

Hvis du efterlader en kommentar på vores side, kan du vælge at gemme dit navn, din e-mailadresse og din hjemmeside i cookies. Disse er for din bekvemmelighed, så du ikke behøver at udfylde dine oplysninger igen, når du lægger en anden kommentar. Disse cookies holder i et år.

Hvis du besøger vores login-side, sætter vi en midlertidig cookie for at afgøre, om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og kasseres, når du lukker din browser.

Når du logger ind, opsætter vi også flere cookies for at gemme dine loginoplysninger og dine skærmvisningsvalg. Login-cookies varer i to dage, og skærmindstillinger-cookies varer i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login vare i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login-cookies blive fjernet.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en ekstra cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ingen personlige data og angiver blot post-id’et for den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.


Databeskyttelse


Booking

Vi anvender selskabet Planway.com som leverandør af bookingsystem her på platformen. Hvis du har sat kryds i boksen ”ja, jeg giver samtykke til, at I må kontakte mig pr. e-mail med nyhedsbreve eller tilbud”, behandler vi din e-mailadresse og oplysningerne om dine bookinger hos os, indtil det ikke længere er relevant.


Journalføring ved 1-1 bookinger

Alle oplysninger om den enkelte medarbejder opbevares elektronisk hos Planway, som er et krypteret og sikkert journalsystem. Oplysningerne videregives ikke til tredjepart, medmindre medarbejderen giver accept til det. Tredjepart kan fx være en læge. Medarbejderne giver særskilt samtykke direkte til opbevaring af data til journalen såfremt medarbejdere benytter sig af tilbud om gruppeforløb, diætbehandling eller kropsanalyse.

Personoplysningerne opbevares, så længe, der er et eksisterende kundeforhold direkte med medarbejderen. I alle tilfælde opbevares personoplysningerne i overensstemmelse med journalføringsbekendtgørelsen § 15, stk. 1 i 10 år og efter bogføringslovens § 10, stk. 1 i 5 år. Herefter slettes de.

Samtykke til opbevaring af data til journalføring kan altid trækkes tilbage. Dette skal gøres skriftligt til E-mail: [email protected]. Denne mailadresse meddeles ligeledes den enkelte medarbejder i forbindelse med dennes afgivelse af samtykke.


Fortrolighed ved booking

Alle Company Healths sundhedskonsulenter er underlagt tavshedspligt jf. Sundhedsloven LBK nr. 1286 af 02/11/2018 kap. 9, og må derfor ikke videregive oplysninger om medarbejdernes helbred.

Alle medarbejdere skal give samtykke til, at CH må opbevare deres data. Det er pålagt CH at indhente samtykke. Samtykke til opbevaring af data en forudsætning for ethvert kundeforhold.

Medarbejdernes data anonymiseres, hvis de anvendes som præsentationsmateriale. Medarbejderne skal give samtykke, før CH må anvende deres data til statistiske formål og til markedsføring.


Company Healths online platform


Bruger information

Ved benyttelse af Company Health platformen, anvendes navn, efternavn, e-mailadresse og virksomhed, som basis for oprettelse af en bruger. Navn, efternavn og brugernavn vil per automatik være offentlige for andre brugere. Såfremt dette ikke ønskes, kan en brugere til enhver tid skjule disse data under konto og privatlivsindstillinger på platformen.


Medarbejderkonkurrencer

Brugere på Company Health platformen har mulighed for, at deltage i medarbejderkonkurrencer på tværs af forskellige virksomheder. Ved tilmeldelse af en konkurrence, giver man samtykke til, at andre brugere kan se ens brugernavn samt progression undervejs i konkurrencen.


Optjening af points

Ved deltagelse i medarbejderkonkurrencer optjenes virtuelle points på brugerniveau. Optjente point bliver per automatik tildelt, den virksomhed du er tilknyttet, som en samlet enhed. Virksomheden kan derved ikke se, hvor mange points en ansat har bidraget med. Virksomhedens points bruges udelukkende, som konkurrence element mod andre virksomheder.

CH behandler personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Oplysningerne vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. CH har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.


Garmin integration

Ved at oprette integrere med Garmin accepterer du at dele oplysninger fra din Garmin Connect-konto for at forbedre din oplevelse med Company Health platformen. Dette kan omfatte aktiviteter, placering, puls og relaterede målinger, forbrændte kalorier og andre sundheds- eller personlige data.

Disse data deles ikke offentligt, men vi bruger dem til at visedine skridt, såfremt du aktivt har valgt at deltage i en medarbejderkonkurrence. Øvrige brugere på vores platform vil kunne se din gangaktivitet, når du deltager i en konkurrence.

Du kan til enhver tid fravælge og afbryde forbindelsen til Company Health platformen i dine Garmin Connect-indstillinger.